Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Bước đột phá trong công tác vận động ở cơ sở

Trọng Bảo - 08:01, 06/11/2022

Năm 2012, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng và ban hành Đề án thí điểm mô hình Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn; Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố. Sau 10 năm đi vào hoạt động, đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Người Hà Nhì sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao Tây Bắc. Cho đến nay, đồng bào dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc, trong đó có Lễ hội Khô già già. “Khô già già” theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”. Đây là lễ hội cầu mùa, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì.