Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Bước đột phá trong công tác vận động ở cơ sở

Trọng Bảo - 08:01, 06/11/2022

Năm 2012, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng và ban hành Đề án thí điểm mô hình Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn; Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố. Sau 10 năm đi vào hoạt động, đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.