Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Lào Cai: Mỏi mắt chờ…cầu

Trọng Bảo - 09:58, 18/09/2022

Tháng 3/2020, cầu treo bắc qua sông Chảy nối quốc lộ 70 và tỉnh lộ 160 trên địa bàn xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào cai bị sập; tỉnh Lào Cai đã giao Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng làm chủ đầu tư xây dựng cầu mới bằng bê tông cốt thép ngay gần vị trí cây cầu cũ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù đã được gia hạn thêm 02 tháng nhưng cây cầu mới vẫn chưa được hoàn thành khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được khẳng định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, cấp học này vẫn còn nhiều “khoảng trống” với khoảng 40,9% trẻ từ 3 - 4 tuổi, chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đi học. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" để thông qua vào tháng 10/2024. Đây là vấn đề mà ngành Giáo dục địa phương, các giáo viên mầm non và người dân đang rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi.