Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Các báo, tạp chí tiếp tục khẳng định vai trò đối với sự phát triển vùng DTTS, miền núi”

PV - 20:32, 13/06/2019

Đó là khẳng định của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh tại Hội nghị giao ban Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021 (gọi tắt là Quyết định số 45/QĐ-TTg) 6 tháng đầu năm 2019 và gặp mặt các báo, tạp chí nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019) do UBDT tổ chức tại Hà Nội ngày 13/6. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tặng hoa chúc mừng các báo, tạp chí nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tặng hoa chúc mừng các báo, tạp chí nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo một số vụ, đơn vị của UBDT; lãnh đạo và phóng viên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các báo, tạp chí đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xuất bản đảm bảo đúng quy định; đúng tôn chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung, hình thức, chất lượng thông tin được nâng cao. Vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nêu cao. Thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBDT, của các bộ, ngành, địa phương vùng DTTS, miền núi được đăng tải thường xuyên, kịp thời. Các báo, tạp chí đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục riêng tuyên truyền về Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, các báo, tạp chí đã đăng tải 1.200 tin, bài tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào; 500 tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; 800 tin, bài giới thiệu mô hình khởi nghiệp thành công; 2.000 tin, bài về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; 1.800 tin, bài về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg còn một số tồn tại, hạn chế: việc cấp giấy phép, xuất bản các báo, tạp chí chậm đã làm ảnh hưởng đến công tác thông tin, tuyên truyền; công tác phối hợp giữa UBDT và Bộ Tài chính về thẩm định kinh phí xuất bản, phát hành và tạm ứng kinh phí còn chậm, ảnh hưởng tới việc xuất bản, phát hành của các báo, tạp chí; một số báo, tạp chí tuyên truyền nội dung, hình thức chưa phù hợp với bạn đọc, cơ cấu, vùng miền chưa cân đối...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí thời gian tới và đảm bảo thực hiện tốt công tác phát hành...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg. Thông tin, cập nhật về tình hình vùng DTTS, miền núi, tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, UBDT thực hiện rất nhiều việc quan trọng, trong đó có việc tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc; xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi và vùng kinh tế-xã hội ĐBKK; Đề án phân định vùng đồng bào DTTS, miền núi...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị, các báo theo định hướng ngành, tăng cường đưa thông tin, tuyên truyền tới đồng bào DTTS, nhưng phải phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn các báo, tạp chí sẽ có nhiều sáng tạo hơn, nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi. Đặc biệt là tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM vùng DTTS, miền núi; tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các đề án trọng tâm UBDT đã và đang xây dựng; tiếp tục tuyên truyền Đại hội DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019; tuyên truyền Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thay mặt lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng những bó hoa tươi thắm tới các báo, tạp chí nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).

THANH HUYỀN