Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

“Các chiến sỹ biên phòng luôn là điểm tựa của đồng bào DTTS”

Thanh Huyền - 21:08, 18/01/2022

Đó là ý kiến phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) giai đoạn 2016-2021, ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025, tổ chức ngày 18/1/2022, tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. 

Về phía Bộ Tư lệnh BĐBP có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư Lệnh BĐBP, các đồng chí lãnh đạo BĐBP; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP. 

Xây dựng biên giới vững mạnh

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP giai đoạn 2016-2021 cho thấy, hai cơ quan đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của địa phương. Kết quả đã tuyên truyền được 180.661 buổi cho 8.463.137 lượt người tham gia.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới.

Cùng với việc chủ động tham mưu nội dung, phương thức tổ chức hoạt động cho cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hai ngành rất coi trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố và các đơn vị BĐBP đã phối hợp tổ chức 124 lớp tập huấn cho 11.395 lượt cán bộ chủ chốt các xã, thôn, cán bộ làm công tác dân tộc, già làng, trưởng bản, Người có uy tín và cán bộ BĐBP những kiến thức về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và về công tác vận động đồng bào các dân tộc...

Phối hợp tham mưu cho địa phương có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể. Các đơn vị BĐBP cử 171 cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, 474 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, 322 cán bộ tăng cường xã; giới thiệu 2.096 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phân công 9.661 đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, biên giới, hải đảo; hai ngành đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ở khu vực biên giới, hải đảo, như: Các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, Chương trình 135, 134, Nghị quyết 30a, Nghị quyết 80 của Chính phủ và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...Qua đó huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tăng cường đầu tư xây dựng khu vực biên giới, hướng dẫn đồng bào các dân tộc cách thức tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống; mỗi năm, số hộ nghèo giảm từ 3-5%, nhiều mô hình thôn, bản, gia đình văn hóa, làm kinh tế giỏi đã phát huy hiệu quả.

Trong giai đoạn vừa qua, hai cơ quan đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình như: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”....Phát huy tốt các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội của các đồn Biên phòng... Vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Có thể khẳng định, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần làm chuyển biến rõ rệt về kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, động viên đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình MTQG

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2022-2025 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện “Vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, phát huy sức mạnh toàn dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi ở khu vực biên giới.

Đặc biệt là trong giai đoạn này, hai cơ quan phối hợp thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư Lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị
Trung tướng Lê Đức Thái, Tư Lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, tổ chức chiến dịch truyền thông về Chương trình MTQG, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thông qua các hoạt động của các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG, trong đó lưu ý có sự tham gia của Bộ đội Biên phòng, nhất là triển khai Chương trình MTQG ở các huyện, xã biên giới.

Xây dựng kế hoạch triển khai Tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025; trong đó bố trí kinh phí, điều kiện ưu tiên để phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai các nội dung liên quan thực hiện chương trình mục tiêu ở khu vực biên giới. Tổng hợp các đề xuất trong việc phối hợp công tác hằng năm, hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch trung hạn và hằng năm đối với các mục tiêu, nhiệm vụ có liên quan đến triển khai Chương trình MTQG kịp thời, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm cho các mô hình ở khu vực biên giới được lựa chọn...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chia sẻ: Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP giai đoạn tới là rất cần thiết, bởi tình cảm gắn bó giữa đồng bào các dân tộc và BĐBP đã được khẳng định trong suốt những năm qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, hai cơ quan tăng cường phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào khu vực biên giới; triển khai thực hiện tốt các chương trình Tết biên cương, ấm lòng dân bản, với nội dung thiết thực, phù hợp hơn, góp phần khẳng định niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường đào tạo cán bộ chiến sỹ biên phòng nòng cốt...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Điểm tựa của đồng bào DTTS

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh BĐBD, các chiến sỹ biên phòng đã đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong suốt thời gian qua. “Từ lâu nay, hình ảnh BĐBP trong lòng đồng bào DTTS là hình ảnh đẹp, đó là hình ảnh Bộ đội cụ Hồ chân thực nhất, hằng ngày gắn bó với đồng bào DTTS, luôn là điểm tựa của đồng bào DTTS, đúng với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt””, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chia sẻ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết: Nhờ sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước, những năm gần đây, kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có bước phát triển, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, vùng đồng bào DTTS vẫn là vùng khó khăn nhất. Để giải quyết những khó khăn, bức thiệt ở vùng đồng bào DTTS và những bất cập trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua, trong giai đoạn mới, Đảng, Nhà nước đã có chủ trương tích hợp các chính sách dân tộc vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là chương trình lớn có sự tham gia của nhiều bộ, ngành. Để triển khai thực hiện tốt Chương trình này, rất cần sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị, trong đó có Bộ Tư lệnh BĐBP.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm ấn tượng và đánh giá cao nhiều mô hình đang triển khai tại vùng đồng bào DTTS, biên giới. Đó là những mô hình tốt, là cầu nối để người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, có vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng.

Về chương trình phối hợp giai đoạn mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin; lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể hằng năm, có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong phối hợp triển khai Chương trình MTQG cần hướng đến mục tiêu dẫn dắt, trợ giúp tạo điều kiện để đồng bào các DTTS vươn lên; quan tâm hơn đến các hoạt động tuyên dương, biểu dương; nhân rộng các mô hình tốt...

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Trung tướng Lê Đức Thái, Tư Lệnh BĐBP đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025
Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Trung tướng Lê Đức Thái, Tư Lệnh BĐBP đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP gửi lời cảm ơn Ủy ban Dân tộc đã đồng hành cùng BĐBP trong chương trình phối hợp nhiều ý nghĩa để hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS, giữ gìn phên dậu quốc gia, xây dựng biên giới vững mạnh. Tư lệnh BĐBP tin tưởng và cho biết trên cơ sở chương trình khung, sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng cụ thể hóa thành chương trình hằng năm, thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện hiệu quả chương tình phối hợp.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Trung tướng Lê Đức Thái, Tư Lệnh BĐBP đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. 

Tin cùng chuyên mục
Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Việc kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng trong việc đánh giá, phát huy những kết quả tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả các dự án, nội dung Chương trình.