Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Các dân tộc huyện Vị Xuyên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”

PV - 12:19, 11/05/2019

Đó là chủ đề của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Vị Xuyên lần thứ III năm 2019 vừa diễn ra sáng 10/5. Đây là Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Hà Giang với 150 đại biểu tham dự. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các DTTS huyện Vị Xuyên giai đoạn 2014-2019 tại Đại hội nêu rõ, toàn huyện có 24 đơn vị hành chính trong đó có 5 xã biên giới, 13 xã vùng III, 124 thôn ĐBKK. Thông qua việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, những năm qua kinh tế của huyện tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Trong giai đoạn 2014-2019, công tác dân tộc, chính sách dân tộc đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, miền núi. Nổi bật là thực hiện Chương trình 135, huyện Vị Xuyên đã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 119 công trình, với kinh phí gần 100 tỷ đồng cho 124 thôn bản ĐBKK; hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo giống lúa, ngô, đậu tương năng suất cao, giống cây chè, thảo dược, giống gia súc, vật tư, phân bón... tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng .

Ngoài ra, huyện còn tích cực nhân rộng mô hình giảm nghèo, cụ thể huyện thực hiện 15 mô hình trên 14 xã, với 135 hộ tham gia. Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS (theo QĐ 755) cũng đã hỗ trợ cho 3.056 hộ, kinh phí trên 5 tỷ đồng, trong đó đất sản xuất 300 hộ/1,4 tỷ đồng, diện tích 41ha; nước sinh hoạt phân tán 2.756 hộ/3,5 tỷ đồng. Chính sách vay vốn phát triển sản xuất (theo Quyết định 54) đã giải quyết cho 500 hộ/19 xã vay vốn góp giúp người DTTS thoát nghèo…

Đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 24,2 triệu đồng/người/năm (tăng 4,2 triệu đồng). Chương trình Nông thôn mới (NTM) có nhiều khởi sắc. Toàn huyện có 6 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; 45 thôn đạt NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đánh giá và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên đã đạt được trong giai đoạn qua.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng, huyện Vị Xuyên vẫn còn nhiều khó khăn thử thách. Trên địa bàn vẫn còn một số việc chưa làm được hoặc làm chưa có hiệu quả, chưa tạo ra được những bước đà vững chắc phát triển toàn diện và đồng bộ. Theo đó, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, để khắc phục khó khăn, phát triển bền vững vùng DTTS thời gian tới, huyện Vị Xuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và phát luật của Nhà nước về công tác dân tộc làm cho các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức rõ và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, địa phương cần tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là những nơi khó khăn, vùng căn cứ cách mạng. Quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể các DTTS…

Đại hội cũng đã bầu ra 20 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Hà Giang lần thứ III; thông qua Quyết tâm thư với nhiều mục tiêu phấn đấu. Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

NHƯ ANH