Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Cao Lộc (Lạng Sơn): Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024

Phương Thúy - Thúy Hồng - 21:40, 11/06/2024

Ngày 11/6, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội, có ông Vi Minh Tú - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Cao Lộc và 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 77.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.

Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Đại hội
Ông Vi Minh Tú - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm giữ vững. 

Công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và các chính sách dân tộc được tăng cường.Việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và nhiều chương trình, chính sách trọng tâm, trọng điểm khác được quan tâm triển khai đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống... Đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Ông Lê Trí Thức - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc phát biểu tại Đại hội
Ông Lê Trí Thức - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc phát biểu tại Đại hội

Đến nay, toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân mỗi xã đạt 14,3 tiêu chí, tăng 4,54 tiêu chí so với năm 2019. Số cán bộ người DTTS trong các cơ quan hành chính huyện chiếm tỷ lệ trên 80%. Số cán bộ người DTTS cấp xã chiếm trên 92%. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo DTTS hằng năm giảm từ 3 - 3,5%.

Với chủ đề của Đại hội “Nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, thay mặt cho đồng bào các DTTS trên địa bàn, toàn thể Đại hội cũng bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vi Minh Tú - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Cao Lộc trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc 5 năm qua. Đồng thời, đề nghị đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu một cách chính đáng; xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của đồng bào các dân tộc.

Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc
Ông Vi Minh Tú - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV gồm 17 đại biểu và thông qua dự thảo Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2024 - 2029.

Tại Đại hội, các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tặng Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh, của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. 

Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Trong dòng chảy đó, vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, dung hòa với những tinh hoa trong văn hóa Hà thành xưa – nay để cùng xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa và thanh lịch.