Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Chư Păh (Gia Lai): Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng

Ngọc Thu - 08:43, 15/03/2024

Trong 3 ngày (từ 13 đến ngày 15/3), tại xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Păh đã tổ chức lớp tập huấn du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn cho 50 học viên trên địa bàn 2 xã Ia Ka và Ia Mơ Nông.

 Mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ia Mơ Nông mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm
Mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ia Mơ Nông mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản về các văn bản pháp lý, giới thiệu mô hình và hướng dẫn lựa chọn, xây dựng điểm, cách thức tổ chức cơ sở kinh doanh đón tiếp du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, chia sẻ các bài học, kinh nghiệm trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn dựa vào cộng đồng.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ thôn, làng và người dân địa phương về phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả triển khai chương trình gắn với phát huy tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống, giá trị văn hóa địa phương theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị. Cùng với đó, giúp các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn có định hướng trong quá trình triển khai thực hiện du lịch.

Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị các kiến thức bổ ích về du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn
Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị các kiến thức bổ ích về du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn

Ông Nguyễn Công Sơn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Păh thông tin: Đây là một trong những hoạt động thuộc Tiểu Dự án 2, Dự án 3 “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Chư Păh năm 2024. 

Sắp tới, huyện sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp tập huấn ở xã Hà Tây và Chư Đang Ya, với 100 học viên là cán bộ xã, hợp tác xã, thành viên Tổ du lịch cộng đồng, chủ các trang trại nông nghiệp trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn được diễn ra tại những địa phương giàu tiềm năng, phát triển về du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, góp phần giúp địa phương phát triển ngành công nghiệp không khói, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.