Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Chuyện bảo tồn văn hóa truyền thống ở Quảng Ninh

BDT - 07:52, 17/12/2023

Ba Chẽ là huyện miền núi nằm ở phía Đông của tỉnh Quảng Ninh. Đồng bào dân tộc thiểu số hơn 17.800 người chiếm 81% dân số toàn huyện. Trải qua những thăng trầm của lịch sử cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Ba Chẽ đã tạo dựng nên các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc góp phần làm phong phú đa dạng nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên thực tế hiện nay cùng với xu thế hội nhập và phát triển những luồng văn hóa khác nhau nhanh chóng xâm nhập vào đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tác động đến văn hóa truyền thống dẫn đến nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 11/4/2024

Tin trong ngày - 11/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 11/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Xuất cấp hơn 746 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Điện Biên và Bắc Kạn. Hỗ trợ đồng bào DTTS ở Kon Tum học làm du lịch. “Biệt đội” băng rừng phá bẫy, giải cứu muông thú ở rừng nguyên sinh Quảng Nam. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.