Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Cần Thơ sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8/2024

Tào Đạt - 08:22, 15/03/2024

Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Cần Thơ cho biết: Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Cần Thơ lần thứ IV – năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 8 năm nay.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường trao qùa đến Người có uy tín là người Hoa
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường trao quà đến Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Theo đó, Đại biểu chính thức tham dự cấp thành phố có 320 người, là người tiêu biểu đại diện các thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo phải có đủ đại diện các DTTS cư trú trên địa bàn thành phố.

Ban chỉ đạo cũng cho biết, Đại hội cấp quận, huyện sẽ được tổ chức xong trước ngaỳ 15/6/2024, với số lượng đại biểu là 150 người. Riêng Đại hội điểm cấp huyện tại Cờ Đỏ sẽ được tổ chức xong trước 30/5/2024 để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác.

Đại hội đại biểu các DTTS thành phố Cần Thơ lần thứ IV tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu là người DTTS có thành tích xuất sắc giaai đoạn 2019-2024.

Đồng thời đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024.

Cũng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, Đại hội cần được tổ chức trang trọng, với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân. 

Tin cùng chuyên mục
Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 đang được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Dưới góc nhìn của ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, kết quả cuộc điều tra là những dữ liệu quan trọng giúp theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các chính sách của Chính phủ Việt Nam đồng thời là cơ sở để ban hành các quyết định chính sách nhằm giảm bớt những thiệt thòi mà các nhóm DTTS đang phải đối mặt.