Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai: Tập trung nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS

PV - 12:43, 16/11/2019

Sáng 15/11, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2019 đã được tổ chức.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 250 đại biểu đại diện 190 ngàn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cho biết, 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước được tổ chức triển khai có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Các chương trình, đề án nhằm phát triển vùng đồng bào DTTS được đầu tư, triển khai mạnh mẽ. Nhờ vậy, công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí đa chiều giảm từ 13,7% năm 2014 xuống còn 0,03% giữa năm 2019...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận, trao đổi nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã biểu dương những nỗ lực to lớn trong thực hiện công tác dân tộc và chăm lo vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Lãnh đạo UBDT và Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý, tuy đã đạt nhiều kết quả nhưng công tác dân tộc và các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS cần tiếp tục được tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết, tạo sự phát triển bền vững.

Khẳng định Đồng Nai đã giảm mạnh hộ nghèo với nhiều chương trình, dự án có hiệu quả, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông nhấn mạnh: “Thời gian tới, khi Đề án Tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2020 - 2030 Quốc hội xem xét ban hành thành Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện từ năm 2021, sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để tiếp tục thu hẹp khoảng cách vùng miền, xóa nghèo và phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào DTTS”.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và bầu chọn 18 đại biểu (2 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II, năm 2020 tại Hà Nội.

Dịp này, UBDT và UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.