Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ III

Như Tâm - 22:14, 09/12/2019

Ngày 9/12, tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Sóc Trăng lần thứ III, năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng đoàn kết, đổi mới cùng phát triển”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen cho các đại biểu
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen cho các đại biểu

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Phan Văn Sáu; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng năm 2019 - Trần Văn Chuyện; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 424.800 đồng bào DTTS trên toàn tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong giai đoạn 2014 - 2019, các chương trình, chính sách, dự án đầu tư vào vùng dân tộc được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai kịp thời, có hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch đúng mục đích, đối tượng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn cao. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 27.154 hộ nghèo, chiếm 8,40% tổng số hộ, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer là 13.013 hộ, chiếm 12,98% tổng số hộ Khmer, hộ cận nghèo Khmer là 15.250 hộ, chiếm tỷ lệ 15,21%; hộ nghèo dân tộc Hoa là 592 hộ, chiếm 3,82% tổng số hộ dân tộc Hoa, hộ cận nghèo dân tộc Hoa là 932 hộ, chiếm tỷ lệ 6,01%. 

Đại hội đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu trong giai đoạn tới nâng tỷ lệ 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã và có trạm y tế được kiên cố hóa; trên 99% hộ gia đình vùng DTTS được sử dụng lưới điện quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 2 - 3%, trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer từ 3 - 4%/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh Sóc Trăng qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ II, giai đoạn 2014 - 2019. Để thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư của Đại hội thứ III này, Bộ trưởng cho rằng: Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. “Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer trong tình hình mới. Đặc biệt là quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.” – Bộ trưởng đề nghị.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thăm hỏi các vị chức sắc tại Đại hội
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thăm hỏi các vị chức sắc tại Đại hội

Đối với những khó khăn của tỉnh Bộ trưởng phân tích, so với mặt bằng chung của tỉnh thì đời sống của một bộ phận hộ DTTS vẫn còn khó khăn hơn. Năm 2019, toàn tỉnh còn 15.890 hộ nghèo, chiếm 4,91%, trong đó có 8.105 hộ DTTS nghèo chiếm 51% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, cao gấp gần 10,4 lần mức bình quân chung của tỉnh. “Do vậy, chúng tôi trân trọng đề nghị tỉnh có chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung sự chỉ đạo, giảm mạnh hộ nghèo DTTS. Nếu chúng ta không có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm chính trị cao thì đến một thời điểm nào đó hộ nghèo của tỉnh ta sẽ chủ yếu là hộ đồng bào DTTS. Như vậy chúng ta khó có thể thực hiện được mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Bộ trưởng cũng đề nghị: Tỉnh tiếp tục phát triển, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người DTTS. Song song, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Bí thư, năm 2020 sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II, tại Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi rất tin tưởng tỉnh Sóc trăng sẽ chọn cử đoàn đại biểu của tỉnh theo đúng số lượng, cơ cấu theo phân bổ của Ban Chỉ đạo Trung ương; tham gia hiệu quả các hoạt động, đóng góp vào sự thành công của Đại hội toàn quốc.

Đại hội Đại biểu các DTTS lần này đã có 4 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen. Có 16 tập thể và 45 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và chọn cử 39 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần II, năm 2020.