Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp

Nhóm PV - 18:30, 04/12/2020

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu bế mạc Đại hội
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội nhất trí cao với Báo cáo chính trị, các ý kiến tham luận tại Đại hội và thống nhất nhận định: 10 năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có bước phát triển mới; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt; chất lượng dịch vụ y tế được nâng lên; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; nguồn nhân lực là đồng bào DTTS được nâng cao cả về chất lượng và số lượng, đóng góp ngày càng nhiều hơn  “trí tuệ” và “sức lao động” cho đất nước; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng ngày càng vững mạnh; niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường; tinh thần đại đoàn kết các dân tộc được bồi đắp, phát triển lên tầm cao mới…

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 đã đọc Quyết tâm thư của Đại hội gửi tới Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quyết tâm thư đã thống nhất ý chí và hành động, đại diện cho toàn thể hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS, một lần nữa khẳng định các DTTS là “máu mủ ruột rà” của dân tộc Việt Nam, là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khắc cốt, ghi tâm tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về đại đoàn kết các dân tộc; nguyện một lòng sắt son theo Đảng, muôn người như một, đóng góp công sức, trí tuệ của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc ta, kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau xây dựng non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu Bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II khẳng định: Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Đại hội đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương, các lực lượng hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, khánh tiết và các cơ quan thông tấn báo chí đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện làm nên thành công của Đại hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

“Với sự thành công của Đại hội ngày hôm nay, chúng ta có niềm tin sâu sắc rằng, các đồng chí đại biểu dự Đại hội sẽ mang theo niềm vui mừng, phấn khởi và tự hào khi trở về cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục kết nối, lan tỏa tình thân ái, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư của Đại hội; đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phát triển giàu đẹp, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.


Tin cùng chuyên mục