Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chuyên đề

Đắk Lắk: 630 tỷ đồng tăng trưởng tín dụng chính sách nguồn vốn Trung ương

Minh Chi - Phương Linh - 17:00, 23/03/2023

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho tỉnh Đắk Lắk là 630 tỷ đồng.

630 tỷ đồng tăng trưởng tín dụng chính sách nguồn vốn từ Trung ương
630 tỷ đồng tăng trưởng tín dụng chính sách nguồn vốn từ Trung ương

Cụ thể, chỉ tiêu kế hoạch dư nợ Thủ tướng Chính phủ giao 480 tỷ đồng, trong đó, cho vay hộ nghèo 150 tỷ đồng; hộ cận nghèo 100 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 30 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 100 tỷ đồng; học sinh, sinh viên 10 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 25 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn NHCSXH huy động 65 tỷ đồng.

Chỉ tiêu cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP là 150 tỷ đồng, trong đó, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP 50 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP 100 tỷ đồng.

Về kế hoạch nguồn vốn Trung ương giao năm nay tăng 110 tỷ đồng, trong đó, huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân 60 tỷ đồng, nhận tiền gửi từ tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn 50 tỷ đồng.