Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Đắk Lắk ban hành Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS gắn với phát triển du lịch

Lê Hường - 08:41, 21/01/2024

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 8/KH-UBND ngày 11/01/2024 về việc triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Thành viên Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Thái xã Hòa Phú thuộc Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”
Thành viên Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Thái xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma Thuột

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

Mục đích của Dự án nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho đồng bào vùng DTTS và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên dân tộc ít người. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án sẽ được triển khai trong phạm vi các huyện, thị xã, thành phố nơi có đồng bào DTTS sinh sống. Đối tượng thực hiện Dự án là đồng bào các dân tộc, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là người DTTS, cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nhiệm vụ cụ thể gồm: khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản của các DTTS có dân số ít người; xây dựng mô hình văn hóa truyền thống; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; tổ chức ngày hội giao lưu, liên hoan về các lại hình văn hóa…

Tổng kinh phí thực hiện Dự án khoảng 74 tỷ đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục
Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Tràng Định (Lạng Sơn): Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024

Trong hai ngày 20 - 21/6, UBND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Ban Dân tộc Lạng Sơn, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện huyện Tràng Định, cùng 146 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.