Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đăk Lăk: Hội nghị sơ kết Chỉ thị 40

PV - 14:27, 12/09/2019

Ngày 11/9/2019, Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40).

Ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị NHCSXH, Bí thư Đảng ủy- Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị NHCSXH, Bí thư Đảng ủy- Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Chỉ thị 40 đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân địa phương, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ tháng 12/2014 đến 30/6/2019 có 299.271 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách; trong đó 70.760 hộ thoát ngưỡng nghèo; 16.745 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 9.426 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 289 lao động được vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 125.045 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng…

Chất lượng tín dụng được nâng lên rõ rệt, nợ quá hạn liên tục giảm, cuối năm 2014 tỷ lệ nợ quá hạn là 0,45%, đến 30/6/2019 tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 0,13%. Tính đến ngày 30/6/2019 nguồn vốn ủy thác của địa phương qua NHCSXH đạt 217,7 tỷ đồng; tăng hơn 98 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh chuyển sang tăng 48 tỷ đồng; cấp huyện chuyển sang tăng 42 tỷ đồng, 100% huyện, thị xã, thành phố chuyển vốn từ ngân sách sang NHCSXH trên địa bàn để cho vay.

Dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%. Tính đến 30/6/2019 dư nợ cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 4.651 tỷ đồng, với 160.902 hộ còn dư nợ.

Toàn cảnh Hội nghị Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương về một đầu mối quản lý là NHCSXH; chuyển hướng bao cấp cho không sang hỗ trợ có điều kiện thông qua tín dụng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đăk Lăk đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể,  07 cá nhân; NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho 06  tập thể và  10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khi thực hiện Chỉ thị 40.

TIẾN MẠNH

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Gia Lai: Sơ kết 3 năm thực hiện Dự án 8 Chương trình MTQG tại huyện Chư Pưh

Chiều 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện.