Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người

Hồng Minh - 21:49, 19/12/2019

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị. Về phía Uỷ ban Dân tộc (UBDT) có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tham dự Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng số dân của Việt Nam là 96,2 triệu người. Sau 10 năm, dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Khu vực Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm 23,4%. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với 5,8 triệu người, chiếm 6,1%.

Dân số thuộc dân tộc Kinh là hơn 82 triệu người, chiếm 85,3%. Trong 53 dân tộc thiểu số (DTTS), 6 dân tộc có dân số trên 1 triệu người là: Tày, Thái, Mông, Khmer, Nùng (trong đó dân tộc Tày có dân số đông nhất với 1,85 triệu người); 11 dân tộc có dân số dưới 5 nghìn người, trong đó Ơ - đu là dân tộc có dân số thấp nhất (428 người). Địa bàn sinh sống chủ yếu của người DTTS là vùng Trung du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên...

Qua kết quả điều tra cho thấy, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí được cải thiện; sức khoẻ của người dân, đặc biệt là sức khoẻ của bà mẹ và trẻ em được tăng cường; tỷ lệ người khuyết tật giảm; vấn đề giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho người lao động được chú trọng...

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải chúc mừng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức, chỉ đạo và thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng cục Thống kê, UBDT đã sử dụng kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về công tác dân tộc như: xây dựng báo cáo phục vụ Đại hội đại biểu DTTS các tỉnh, thành phố; xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cùng với kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019, kết quả cuộc Tổng điều tra là nguồn thông tin quan trọng để xây dựng, triển khai và đánh giá kết quả chiến lược, chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; các bộ, ngành, địa phương cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của Quỹ Dân số Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã phản ánh đầy đủ, chi tiết về tình hình dân số, nhân khẩu học, chất lượng dân số, nhà ở và điều kiện sống của Nhân dân. Qua đó cho thấy tính hiệu quả của việc thực thi các chính sách về dân số và phát triển thời gian qua; đồng thời cũng phản ánh những bất cập hạn chế của các cơ chế, chính sách đối với các lĩnh vực và nhóm đối tượng khác nhau như đồng bào DTTS, phụ nữ yếu thế, người có trình độ giáo dục thấp…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn thành nhưng cái đích cuối cùng chưa kết thúc, đó là việc tiếp cận, sử dụng thật hiệu quả bộ dữ liệu của cuộc tổng điều tra để phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế- xã hội dựa trên bằng chứng, bảo đảm phát triển đất nước theo phương châm dân số vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tin cùng chuyên mục
Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Việc kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng trong việc đánh giá, phát huy những kết quả tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả các dự án, nội dung Chương trình.