Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Dân tộc Lô Lô

Hồng Phúc - Việt Hùng - 06:46, 30/03/2023

Lô Lô là dân tộc rất ít người tại nước ta, ngôn ngữ thuộc nhóm Tạng - Miến. Người Lô Lô sinh sống tập trung ở Cao Bằng và Hà Giang và một số ít ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về tình trạng kinh tế xã hội của 53 DTTS năm 2019, dân số người Lô Lô tính đến thời điểm 1/4/2019 là 4.827 người.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 4/3/2024

Tin trong ngày - 4/3/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 4/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều địa phương ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024. Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 diễn ra theo quy mô cấp tỉnh. Đầu năm gặp những nông dân sản xuất giỏi ở miền núi Bình Định. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.