Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đảng bộ xã Tham Đôn: Nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ mới

Như Tâm - 10:31, 03/03/2020

Là một xã thuần nông, đồng bào DTTS chiếm 73% dân số toàn xã (chủ yếu là dân tộc Khmer), xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2018. Đó là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân xã Tham Đôn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

LTS: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn. Thế và vận nước đang lên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.

Từ tháng 3/2020, Báo Dân tộc và Phát triển mở Chuyên mục “Chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Chuyên mục thông tin về đại hội đảng bộ các cấp; đăng tải ý kiến của các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhìn lại thành quả từ một nhiệm kỳ đại hội đảng ở các cấp trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng; nhất là ở các địa phương vùng DTTS và miền núi.

Trong số đầu tiên, chuyên mục giới thiệu xã điểm đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với hình thức bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư.

Đảng bộ xã Tham Đôn luôn quan tâm đến tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội. (Trong ảnh: Chùa Prasat Kong, một trong những cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer ở xã Tham Đôn).
Đảng bộ xã Tham Đôn luôn quan tâm đến tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội. (Trong ảnh: Chùa Prasat Kong, một trong những cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer ở xã Tham Đôn)

Theo ông Tăng Trung Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn: Qua 5 năm (2015 - 2020), với sự quyết tâm, vận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước và phát huy tối đa nội lực sẵn có, xã Tham Đôn đã có bước phát triển vượt bậc. Đến thời điểm này, xã đã đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52,5 triệu đồng, tăng 17,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt 150% chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 19,54% trong đầu nhiệm kỳ đến nay xuống còn 1,83% (trong đó, hộ nghèo Khmer giảm còn 1,63%), vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2018, xã Tham Đôn đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Nhiều mô hình kinh tế gia đình được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu giảm nghèo trong nhiệm kỳ Đại hội. (Trong ảnh: Mô hình nuôi bò sữa của đồng bào Khmer xã Tham Đôn đã giúp nhiều hộ gia đình giảm nghèo).
Nhiều mô hình kinh tế gia đình được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu giảm nghèo trong nhiệm kỳ Đại hội. (Trong ảnh: Mô hình nuôi bò sữa của đồng bào Khmer xã Tham Đôn đã giúp nhiều hộ gia đình giảm nghèo)

Công tác phát triển đảng viên cũng được chú trọng. Đảng bộ xã Tham Đôn hiện có 290 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ. Trong 5 năm qua, đã kết nạp thêm 64 đảng viên mới, đạt 114,55% chỉ tiêu nghị quyết. Đảng bộ xã Tham Đôn nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối tháng 2 vừa qua (20 và 21/2), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tham Đôn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Là địa phương được Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư nên công tác chuẩn bị nhân sự được Đảng ủy xã triển khai chu đáo. Kết quả, với sự thống nhất cao, đồng chí Tăng Trung Bảo được Đại hội giới thiệu và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã Tham Đôn, khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 100%.

Tham Đôn trên đường xây dựng xã kiểu mẫu.
Tham Đôn trên đường xây dựng xã kiểu mẫu.

Bí thư Đảng ủy xã Tham Đôn, ông Tăng Trung Bảo cho biết: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Tham Đôn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu xã NTM nâng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của bộ máy chính quyền xã; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng, những thành tựu mà xã Tham Đôn đạt được trong nhiệm kỳ qua, chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Với hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh, tin rằng xã Tham Đôn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Những thành tựu mà xã Tham Đôn đạt được trong nhiệm kỳ qua, chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao”.

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng.