Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Trà Vinh tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên

N.Tâm - 09:26, 24/02/2020

Mới đây, Đảng bộ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ xã Phú Cần là Đảng bộ cấp cơ sở được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo và là Đảng bộ cấp xã đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Cần khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Cần khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Theo Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên với mức thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 54 triệu đồng/người/năm và số hộ nghèo hiện chỉ còn 43 hộ, chiếm tỷ lệ 1,38% so với dân số chung của xã.

Trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Nổi bật là tập trung nâng cao và giữ vững các tiêu chí ấp, xã nông thôn mới và thực hiện đạt 19/20 tiêu chí với 66 nội dung của xã nông thôn mới nâng cao.

Với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nổi bật là quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu xây dựng ấp, xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với tiêu chí xây dựng phường trực thuộc thị xã.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Cần khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tiểu Cần lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.