Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ

Hoàng Quý - 19:00, 18/07/2023

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 120-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chiều 18/7, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cùng các đại biểu tiến hành bỏ phiếu
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cùng các đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn cho biết, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định; bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đường: Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện các quy định, quy chế của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Với tinh thần  nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.