Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đánh giá chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DTTS, miền núi

Việt Cường - 22:49, 04/09/2020

Sáng 3/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã tiến hành phiên họp nghiệm thu Đề tài “Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ đổi mới” (mã số: CTDT.18.17/16-20). GS.TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng
Quang cảnh phiên họp của Hội đồng

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, Đề tài “Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ đổi mới” nhằm đánh giá về kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi đến năm 2030.

Qua các kết quả nghiên cứu, Đề tài đã xây dựng khung lý thuyết về đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi; xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá; dự báo nhu cầu vốn đầu tư; dự báo tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc và miền núi; xây dựng các mô hình đánh giá tác động... để từ đó cung cấp thông tin khoa học về tác động, hiệu quả, hạn chế của chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã triển khai công phu, nghiêm túc, chỉ ra được khung phân tích và tác động của các chính sách thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Đề tài đã đưa ra những hạn chế, thành công và giải pháp, khuyến nghị để khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi thời gian tới.

Hội đồng thống nhất đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài phân tích rõ hơn cách tiếp cận, phạm vi nghiên cứu; bổ sung nội dung tổng quan nghiên cứu, cập nhật thêm các số liệu và một số công trình nghiên cứu nổi bật trong 5 năm qua; chuẩn hóa một số khái niệm, thuật ngữ trong phần nội dung nghiên cứu để có sự thống nhất và giới hạn phạm vi; hoàn thiện báo cáo kiến nghị theo các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng.

Đề tài được đánh giá Đạt và cần chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục
Hiện thực hóa khát vọng vươn tầm nông sản Việt: Kinh tế tập thể - “hơi thở” của chuỗi giá trị hàng hóa (Bài 1)

Hiện thực hóa khát vọng vươn tầm nông sản Việt: Kinh tế tập thể - “hơi thở” của chuỗi giá trị hàng hóa (Bài 1)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản phẩm nông sản. Phát triển chuỗi giá trị hàng hóa theo mô hình liên kết Hợp tác xã (HTX) đã góp phần nâng tầm giá trị nông sản. Đây cũng là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp Việt Nam nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa nông sản Việt Nam vươn ra biển lớn.