Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Định Hóa (Thái Nguyên): Bàn giao bò sinh sản cho 26 hộ nghèo

Thiên An - Mỹ Dung - 11:38, 21/12/2022

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức bàn giao bò cái sinh sản cho 26 hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Dương, huyện Định Hóa. Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức bàn giao bò cái sinh sản cho 26 hộ nghèo
Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức bàn giao bò cái sinh sản cho 26 hộ nghèo

Tân Dương là 1 trong 5 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022 của huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên). Đến nay, xã Tân Dương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trên địa bàn xã hiện còn 48 hộ cận nghèo, chiếm 5,17% trong tổng số hộ; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 7,60%.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên được giao thực hiện Dự án “Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn huyện Định Hóa" với mục tiêu tạo sinh kế cho hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Tổng số tiền triển khai Dự án trong đợt này là 714 triệu đồng. Các gia đình sau khi nhận bò sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng bò theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để nuôi dưỡng bò cái sinh sản do Dự án hỗ trợ phát triển tốt, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Việc triển khai Dự án trên địa bàn xã Tân Dương được coi là điều kiện thuận lợi đối với các hộ nghèo, giúp các hộ có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, phát triển sinh kế; đồng thời khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Thả 9 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về rừng

Gia Lai: Thả 9 cá thể động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ về rừng

Vừa qua, tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), các đơn vị chức năng đã tiến hành thả về môi trường sống tự nhiên 9 cá thể động vật hoang dã là cá thể trăn gấm, kỳ đà vân, đều có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.