Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Đồng bào vùng cao được thụ hưởng thành quả chuyển đổi số

Trọng Bảo - 20:09, 03/07/2023

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, và xã hội số, tại nhiều địa phương của tỉnh miền núi Lào Cai, việc chuyển đổi số được thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 19/4/2024

Tin trong ngày - 19/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân có công bảo tồn di sản truyền thống. 9.960 ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán. Người giữ “hồn cốt” dân tộc Thái ở Quan Hóa. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.