Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,11%

Ngọc Thu - 05:01, 06/12/2023

Trong 3 năm (2021 - 2023), tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 400 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đã giải ngân gần 115 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh Gia Lai đã giảm từ 12,09% (cuối năm 2021) xuống còn 8,11% (cuối năm 2023), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm xuống còn 17,05%.

Tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp giúp đồng bào DTTS thay đổi tư duy, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo
Tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp giúp đồng bào DTTS thay đổi tư duy, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và kế hoạch giảm nghèo của tỉnh Gia Lai, hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra mục tiêu cụ thể, tổ chức cho hộ nghèo đăng ký và tập trung triển khai hỗ trợ giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Trong 3 năm (2021 - 2023), tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 400 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đã giải ngân gần 115 tỷ đồng, nộp trả 7 tỷ đồng của Dự án 1 - Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp do không triển khai kịp thời gian.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, tỉnh Gia Lai cũng thực hiện lồng ghép đầu tư từ các chương trình, dự án; triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng, huy động đóng góp của người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giảm nghèo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh Gia Lai đã giảm từ 12,09% (cuối năm 2021) xuống còn 8,11% (cuối năm 2023). Trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 25,58% (cuối năm 2021) xuống còn 17,05% (cuối năm 2023), đạt và vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS bình quân trên 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2024 có tỷ lệ hộ nghèo giảm ở mức 2%, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 3%, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Kông Chro giảm 5,5%.

Tin cùng chuyên mục
Huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và Lễ hội Đình Đầm Hà là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là huyện đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao.