Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gia Lai: Tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới cho già làng, trưởng thôn, Người có uy tín

Ngọc Thu - 15:03, 22/05/2024

Trong 2 ngày 22 - 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông (Gia Lai) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới cho 300 học viên là già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong cộng đồng tại xã Bình Giáo và Ia Bang.

Quang cảnh hội nghị tập huấn
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao đổi các nội dung như: Một số nội dung cơ bản về giới; giới thiệu một số vấn đề giới của vùng đồng bào DTTS trong một số lĩnh vực...

Cùng với đó, các học viên được thực hành truyền thông về bình đẳng giới; thực hành xây dựng kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới ở vùng DTTS; thu hút sự tham gia của nam giới trong phòng - chống bạo lực trên cơ sở giới; nguyên tắc khi huy động sự tham gia của nam giới và một số mô hình huy động sự tham gia của nam giới...

Người có uy tín xã Bình Giáo tham gia lớp tập huấn
Người có uy tín xã Bình Giáo tham gia Hội nghị tập huấn

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới cho già làng, trưởng buôn và Người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thái độ thực hiện các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Đây cũng là hoạt động triển khai Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, khuôn mẫu giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng DTTS và miền núi. Trong đó, việc nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị tại các thôn làng là một nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình.

Tin cùng chuyên mục
Các dân tộc huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững

Các dân tộc huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững

Sáng 12/6, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tu Mơ Rông và 150 đại biểu DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện.