Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Giới thiệu sách, thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Nguyệt Anh - 10:14, 03/03/2021

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 5 tới.

 Bến cảng Nhà rồng - nơi Bác Hồ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu
Bến cảng Nhà rồng - nơi Bác Hồ rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Ảnh tư liệu

Liên hoan tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân những tài liệu, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ , góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quá trình tổ chức liên hoan, căn cứ vào tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng giao cho Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.