Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hàng loạt các yếu tố bất lợi làm phương hại tới an ninh lương thực toàn cầu

PV - 07:35, 31/08/2022

Thế giới đang cùng lúc phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như xung đột, COVID-19, biến đổi khí hậu cùng với bất bình đẳng xã hội. Những yếu tố này đang làm phương hại tới an ninh lương thực toàn cầu, khiến thế giới chệch khỏi mục tiêu xóa đói vào năm 2030.