Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hàng nghìn lượt chị em phụ nữ Bát Xát được tuyên truyền về bình đẳng giới

Trọng Bảo - 05:05, 04/12/2023

Triển khai Dự án về “Thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (CT MTQG 1719); thời gian qua, Hội phụ nữ huyện vùng cao Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về bình đẳng giới.

Các buổi truyền thông được tổ chức bằng nhiều hình thức thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia
Các buổi truyền thông được tổ chức bằng nhiều hình thức thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia

Thống kê cho thấy, năm 2023 toàn huyện Bát Xát đã tổ chức được 32 buổi truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới tại 9 xã trên địa bàn huyện cho hàng nghìn lượt người.

Các buổi truyền thông được tổ chức linh hoạt, lồng nghép với nhiều phương pháp truyền tải hấp dẫn, dễ hiểu. Nội dung truyền thông chủ yếu tập trung về bình đẳng giới, định kiến, phân biệt đối xử về giới trong gia đình và ngoài xã hội, khuôn mẫu giới, xóa bỏ hủ tục, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Thông qua các buổi truyền thông góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của chị em phụ nữ nói riêng, của cộng đồng nói chung về bình đẳng giới. Qua đó, từng bước xóa bỏ những định kiến lạc hậu về giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ vùng cao trong thời đại mới.