Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã ở miền núi

BDT - 17:51, 10/10/2022

Từ chỗ sản xuất manh mún nhỏ lẻ giá trị thấp thì nay nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở miền núi đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh với nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao. Bước chuyển ấy cũng đặt ra yêu cầu thay đổi với người dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó việc thúc đẩy liên kết nhất là liên kết thông qua các mô hình hợp tác xã là nhu cầu tất yếu. Thực tế tại nhiều vùng sản xuất ở miền núi việc xây dựng và phát huy vai trò của các hợp tác xã đã và đang giúp nông dân ở miền núi thay đổi chính mình, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất giúp gia tăng giá trị kinh tế mang lại cho người dân.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 25/9/2023

Tin trong ngày - 25/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 25/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Đoàn công tác của Quốc hội hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng an sinh xã hội tại Yên Bái. Nông dân Hơ Moong chăm sóc sầu riêng bằng điện thoại di động. Gì Thàng - Điểm sáng an ninh trật tự. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.