Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã ở miền núi

BDT - 17:51, 10/10/2022

Từ chỗ sản xuất manh mún nhỏ lẻ giá trị thấp thì nay nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ở miền núi đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh với nhiều loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao. Bước chuyển ấy cũng đặt ra yêu cầu thay đổi với người dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó việc thúc đẩy liên kết nhất là liên kết thông qua các mô hình hợp tác xã là nhu cầu tất yếu. Thực tế tại nhiều vùng sản xuất ở miền núi việc xây dựng và phát huy vai trò của các hợp tác xã đã và đang giúp nông dân ở miền núi thay đổi chính mình, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất giúp gia tăng giá trị kinh tế mang lại cho người dân.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 27/3/2023

Tin trong ngày - 27/3/2023

Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật; Đề xuất chỉ còn 6 chức danh quy định công chức cấp xã; tăng cường răn đe và xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng và lưu giữ vật liệu nổ trái phép; cùng các tin tức thời sự khác.