Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Hiệu quả từ những chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào DTTS ở Thanh Hóa

Quỳnh Trâm - 17:45, 18/10/2023

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025”. Đề án được thực hiện tại 6 huyện nghèo, gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân và Bá Thước.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 28/5/2024

Tin trong ngày - 28/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 28/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 9. Yên Bái: Phát hiện hóa thạch đến 5 triệu năm. Kon Tum: Báo động tình trạng gom mua đất của đồng bào DTTS . Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.