Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hiệu quả tuyên truyền vận động Nhân dân: Nhìn từ báo Dân tộc và Phát triển

Thuý Hồng - 18:38, 27/10/2022

Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Dân tộc và Phát triển đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, phát triển nhanh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Kênh thông tin quan trọng đối với đồng bào các DTTS

Trong những năm qua, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có những chuyển biến quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào đã được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hàng năm bình quân toàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2-3%/năm. Đó là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, công tác thông tin, tuyên truyền, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người dân một cách nhanh chóng, thiết thực.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, Báo Dân tộc và Phát triển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Từ công tác tuyên truyền đã đưa thông tin đến đúng đối tượng, kịp thời, chính xác, vì lợi ích của đồng bào DTTS. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Báo Dân tộc và Phát triển- kênh thông tin quan trọng phản ánh chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào các DTTS
Báo Dân tộc và Phát triển- kênh thông tin quan trọng phản ánh chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào các DTTS

Từ chỗ là “vũng lõm” thông tin, các cán bộ xã, già làng, trưởng bản, bí thư đoàn, các hội đoàn thể của thôn xã ở các bản làng, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK đã được tiếp cận với thông tin thuộc nhiều lĩnh vực thông qua những trang báo, những cuốn chuyên đề được xây dựng dành riêng cho đối tượng là đồng bào DTTS. Cùng với những kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế thị trường, hàng hóa, những tấm gương người tốt, việc tốt… các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào đã được các báo thông tin kịp thời, đầy đủ và rõ ràng.

Chị Hoàng Thị Vang, Trưởng bản Pác Mạ, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết: Báo Dân tộc và Phát triển là một kênh thông tin, quan trọng, bổ ích đối với người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt các các chính sách dân tôc. Qua nội dung thông tin từ Báo Dân tộc và Phát triển giúp cho đội ngũ trưởng bản hoạt động ở cơ sở có thêm nhiều thông tin, kiến thức để tuyên truyền cho bà, thôn bản. Có nhiều bài báo giới thiệu các mô hình kinh tế, giúp người dân áp dụng và làm theo để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ, Báo Dân tộc và Phát triển có hai nhiệm vụ rất quan trọng không thể tách rời. Đó là cơ quan truyền thông, thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chương trình, chính sách của Uỷ ban Dân tộc tới đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.

Bên cạnh đó, Báo đã phản ánh mọi mặt đời sống của đồng bào các DTTS tới Chính phủ. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào với cơ quan chức năng từ các chương trình chính sách đầu tư vào vùng đồng bào DTTS như: Chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo… tới các cấp chính quyền địa phương, Trung ương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh các chính sách mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Báo Dân tộc và Phát triển có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin để cho người dân hiểu về tầm quan trọng, để người dân tích cực cực tham gia vào chương trình, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình, thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi.

Khơi dậy lòng tự hào, truyền cảm hứng cho đồng bào các DTTS

Báo chí không chỉ là phản ánh đời sống xã hội qua việc thông tin nhanh nhất, chân thực nhất những sự kiện thời sự trong đời sống, mà còn ở việc định hướng thông tin tới công chúng. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày càng bùng nổ khó kiểm soát, cạnh tranh khốc liệt với thông tin chính thống trên báo chí không chỉ kịp thời cung cấp thông tin, truyền tải những chủ trương chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời chính xác, phản ánh thực tế đời sống xã hội của người dân.

Báo chí là chủ thể phản ánh đời sống xã hội, khơi nguồn, truyền cảm hứng cho người dân, nhất là bà con các DTTS miền núi có động lực vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo mà báo chí còn góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Đối với lĩnh vực bảo tồn bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các DTTS, Báo Dân tộc và Phát triển đã có những tuyến bài kịp thời phản ánh những thông tin lệch lạc về đời sống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số và phê phán những cá nhân, tổ chức lợi dụng hình ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau làm cho công chúng có cái nhìn sai lệch về bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số; phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời đến các đơn vị chức năng về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các chính sách bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Lễ mừng lúa mừng lúa mới của đồng bào Cơ -tu ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lễ mừng lúa mừng lúa mới của đồng bào Cơ -tu ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết: Báo Dân tộc và Phát triển đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số được truyền thông thường xuyên, liên tục và đậm đặc trên Báo Dân tộc và Phát triển. 

“Báo đã có nhiều loạt bài viết có giá trị, tôn vinh những người đang lưu giữ, bảo tồn những loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một… Qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào các các dân tộc thiểu số - chủ thể văn hóa trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đưa nét đẹp văn hoá ngày càng lan tỏa trong đời sống” bà Thuỷ cho biết.

Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Báo Dân tộc và Phát triển đã kịp thời phản ánh các thông tin về chính sách giáo dục dân tộc đối với người học, người dạy và cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách nhằm nâng cao chất lượng tạo nguồn đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS như chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, chế độ cử tuyển; những tấm gương thầy cô giáo cắm bản, những học sinh DTTS nghèo hiếu học…Qua đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thêm thông tin để nắm bắt những vấn đề, những bất cập, vướng mắc, kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt hàng năm, Báo Dân tộc và Phát triển đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu, kịp thời biểu dương, khen thưởng các em học sinh, sinh viên người DTTS có những nỗ lực cố gắng, đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số không ngừng nỗ lực “vượt qua chính mình”, phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự phát triển quê hương, đất nước.

Báo Dân tộc và Phát triển đã kịp thời phản ánh các thông tin về chính sách giáo dục dân tộc
Báo Dân tộc và Phát triển đã kịp thời phản ánh các thông tin về chính sách giáo dục dân tộc

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Báo Dân tộc và Phát triển luôn là bạn đồng hành cùng với các cấp, các ngành đưa những thông tin sát thực, hiệu quả trong lĩnh vực tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục dân tộc.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Uỷ ban Dân tộc, diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam, Báo Dân tộc và Phát triển đã làm tốt vai trò tuyên truyền, động viên, vận động nhân dân vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hoá các DTTS, góp phần phát triển nhanh vùng DTTS, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước./.

Tin cùng chuyên mục
Đakrông (Quảng Trị): Thực hiện Chương trình MTQG 1719- Nhiều nội dung còn vướng mắc

Đakrông (Quảng Trị): Thực hiện Chương trình MTQG 1719- Nhiều nội dung còn vướng mắc

Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm mỗi năm là 5%; nhiều thôn bản thoát diện đặc biệt khó khăn; đường bê tông và nhựa đã về tận trung tâm xã, thôn; 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT… là những con số đầy ấn tượng, minh chứng cho những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Đakrông (Quảng Trị) trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Tuy nhiên, để Chương trình đạt được mục tiêu và hoàn thành đúng tiến độ, nhìn từ thực tế triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.