Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hoạt động của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Một năm nhìn lại

Lê Ngọc - 09:19, 21/02/2024

Năm 2023 khép lại với những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đạt được trên tất cả các mặt công tác. Đây là động lực, nền tảng vững chắc để Đảng bộ cơ quan UBDT tiếp tục vững vàng bước vào năm 2024 với niềm tin, khí thế và gặt hái những thắng lợi mới.

Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đến thăm cột mốc biên giới tại A Pa Chải, tỉnh Điện Biên. (Ảnh chụp năm 2023)
Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đến thăm cột mốc biên giới tại A Pa Chải, tỉnh Điện Biên. (Ảnh chụp năm 2023)

Thành quả của sự nỗ lực không ngừng

Năm 2023, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng là năm tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với công tác dân tộc (CTDT).

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực CTDT; tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án, chính sách trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tham mưu sửa đổi các quy định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực CTDT; giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Đảng bộ đã lãnh đạo các vụ, đơn vị tham mưu tổ chức thành công một số sự kiện nổi bật như: Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023; Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu lần thứ X, năm 2023…

Năm 2023, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Năm 2023 cũng là năm có nhiều dấu ấn trong việc kiện toàn cấp ủy và tổ chức Đảng: Đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại 3 chi bộ Vụ Địa phương thành Đảng bộ bộ phận Vụ Công tác dân tộc địa phương; kiện toàn cấp uỷ Chi bộ Thanh tra Uỷ ban, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng bộ bộ phận Văn phòng Uỷ ban Dân tộc... Đảng ủy đã thực hiện quy trình và ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ quan nhiệm kỳ 2025 - 2030; trình Đảng uỷ Khối phê duyệt quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành kế hoạch triển khai xây dựng đề án và thực hiện quy trình tiếp nhận các tổ chức đảng, đoàn thể các trường chuyên biệt về trực thuộc UBDT. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp chiến lược; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ VIII. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; tổ chức các hoạt động giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Cây chè đang được coi là cây trồng chủ lực góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Cây chè đang được coi là cây trồng chủ lực góp phần nâng cao thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Kỳ vọng về những thành tựu mới

Đánh giá về những kết quả đạt được của Đảng bộ năm 2023, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho biết: Năm 2023, Đảng bộ cơ quan UBDT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả đó thể hiện sự đoàn kết, thống nhất ý chí hành động của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cùng toàn thể đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong việc ban hành các văn bản để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; trong đó có Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 12/01/2023 của Đảng uỷ về triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023; Nghị quyết số 48-NQ/ĐU ngày 11/8/2023 của Đảng uỷ cơ quan UBDT về lãnh đạo cấp uỷ các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG 1719.

Tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết CTDT ngày 2/1/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là UBDT, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong triển khai thực hiện CTDT năm 2023. Phó Thủ tướng khẳng định: “Chưa bao giờ công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm như hiện nay. Trong năm 2023, đã có 95% các vấn đề liên quan đến thể chế bước đầu được giải quyết…”.

“Kết quả đó là nền tảng, là động lực, tiền đề để chúng ta tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, CSDT, CTDT trong năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn, năm 2024 là năm then chốt hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan UBDT, Đảng bộ sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về CTDT; tăng cường công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, cơ chế thực hiện CSDT. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719, qua đó tạo sự đồng thuận, niềm tin trong Nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan UBDT. Phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...