Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 42 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoàng Quý - 14:17, 17/07/2023

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 42, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan UBDT; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT; Văn phòng Ban Cán sự đảng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT trình bày Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy cơ quan đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo về tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; duy trì tốt quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy Khối chỉ đạo.

Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm, nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai nghiêm túc việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.

Về tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên 6 tháng đầu năm, nhìn chung ổn định; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Đến nay, chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Dựa trên những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ cơ quan UBDT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Chỉ đạo các vụ, đơn vị chuẩn bị các điều kiện để lãnh đạo Ủy ban tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng bào DTTS; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang ở một số địa phương thuộc khu vực miền núi, biên giới nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023.

Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ cơ quan UBDT tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức đảng quan tâm, xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Tám, khóa XIII của Đảng. Tổ chức Hội nghị chuyên đề "Một số vấn đề về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới" và chuyên đề về "Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam" và chuyên đề “Nhận thức về an ninh phi truyền thống theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng"…

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trình bày đánh giá công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cho biết Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy luôn xác định được chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm và tổ chức thực hiện; Ủy ban kiểm tra thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và một số nhiệm vụ khác phát sinh ngoài kế hoạch; kịp thời xem xét, quyết định khai trừ khỏi đảng đối với đảng viên vi phạm pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Yêu cầu tất cả các tổ chức đảng trực thuộc phải xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tập trung xử lý dứt diểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên, không để xảy ra điểm nóng kéo dài. Tăng cường giám sát nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những khuyết điểm của tổ chức, đảng viên; không để khuyết điểm trở thành vi phạm.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tổng kết, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về tăng cường trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, Dự thảo Nghị quyết gồm 3 phần chính: Một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua; Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế; nội dung đề nghị cấp ủy các tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2023. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xác định những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Đảng ủy chuẩn bị đề án tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan UBDT bảo đảm đúng thời gian, quy trình, tạo không khí hứng khởi cho cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động của Đảng bộ cơ quan UBDT đảm bảo thống nhất trong tư tưởng, kế hoạch. Đổi mới công tác đào tạo tập huấn, nâng cao nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả cao…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; đồng thời đề nghị Văn phòng Ban Cán sự Đảng hoàn thiện lại báo cáo dựa trên các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng và các đại biểu tại Hội nghị. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhận định lại và chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm để bổ sung đầy đủ vào báo cáo.

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị các Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; các tổ chức đảng, từng đảng viên phải phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh, cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục