Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội thảo trực tuyến về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

PV-CĐ - 15:37, 01/07/2021

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày 30/6/2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về hợp tác kỹ thuật trong phòng, chống thiên tai với Hoa Kỳ.

Toàn cảnh Hội thảo đầu cầu Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam
Toàn cảnh Hội thảo đầu cầu Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam

Tham dự Hội thảo trực tuyến có 30 đầu cầu ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Về phía Việt Nam có Lãnh đạo các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh/thành phố. Về phía Hoa Kỳ có sự tham gia của đại diện các cơ quan Hợp tác Quốc tế, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó khẩn cấp,... Chủ trì Hội thảo, Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ông Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc Phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chương trình Hội thảo gồm 4 nội dung chính: Giới thiệu hệ thống Quản lý thiên tai của hai bên; Giới thiệu một số xe đặc chủng phục vụ ứng phó khẩn cấp tại Hoa Kỳ; Công tác hỗ trợ xây dựng các Cơ quan điều phối công tác Phòng, chống thiên tai tại Việt Nam; Hợp tác đào tạo về quản lý thiên tai và các bên sẽ thảo luận về Kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Kết thúc Hội thảo, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ cùng Tổng cục Phòng, chống thiên tai xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống thiên tai giữa hai nước bao gồm các chương trình đào tạo, trao đổi kiến thức về các kỹ thuật tiên tiến trong phòng chống thiên tai, xây dựng Trung tâm điều hành Quốc gia về phòng chống thiên tai cho Việt Nam.