Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội thảo xây dựng “Tiêu chí xác định các DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030”

Vũ Mừng - 18:41, 21/06/2024

Ngày 20/6, tại Tp. Hà Giang, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Đề án “Tiêu chí xác định các DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh khu vực miền Trung trở ra; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang. Ông Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long đồng chủ trì Hội thảo.

Ông Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long đồng chủ trì Hội thảo
Ông Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long đồng chủ trì Hội thảo

Theo thống kê, hiện nay cả nước có 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, phân bố chủ yếu trên địa bàn 31 tỉnh. Trong đó, dân tộc có khó khăn đặc thù gồm 14 dân tộc sinh sống chủ yếu tại 11 tỉnh thuộc đối tượng thụ hưởng Dự án 1, 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, những năm qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS có nhiều thay đổi, từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, KT-XH ngày càng phát triển.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Dân tộc thiểu số đã thông qua dự thảo đề cương Đề án “Tiêu chí xác định các DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030”.

Theo đó, dự thảo đề cương Đề án gồm 4 phần: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án; Thực trạng đời sống KT-XH của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù và kết quả thực hiện Quyết định 39 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030; Tổ chức thực hiện.

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc Lưu Xuân Thủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long trao tặng quà cho người có uy tín tại thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên
Ông Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long trao tặng quà cho Người có uy tín tại Tp. Hà Giang và huyện Vị Xuyên

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Quyết định 39 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; góp ý làm rõ thêm những cơ sở để dự kiến tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Những nội dung được bàn thảo, thống nhất về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. làm cơ sở giúp cơ quan quản lý xây dựng tiêu chí xác định đối tượng, phạm vi thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; phục vụ cho phát triển bền vững, bảo đảm tính phù hợp, công khai, dân chủ, phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào gắn liền với công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 40 suất quà cho 40 Người có uy tín của Tp. Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tổng trị giá 20 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đồng bào DTTS làm du lịch

Lào Cai: Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đồng bào DTTS làm du lịch

Để thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các DTTS trên địa bàn, tỉnh Lào Cai sẽ bố trí tối thiểu 11 tỷ đồng/năm ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay vốn đầu tư điểm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng từ ngân sách cấp tỉnh.