Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Huyện vùng cao Tiên Yên đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Mỹ Dung - 10:46, 16/03/2024

Ngày 15/3, tại Trung tâm Văn hóa dân tộc Sán Chỉ xã Đại Dực, huyện vùng cao Tiên Yên (Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiên Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tiên Yên là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ninh với hơn 50% là người DTTS. Huyện bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, với 4 xã và 18 thôn thuộc diện ĐBKK; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,9%; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng/người/năm.

Đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 16,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 toàn huyện đạt trên đạt 76,92 triệu đồng/người, riêng khu vực nông thôn đạt 74,02 triệu đồng/người, tăng 1,45 lần so với năm 2019 khi huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo Trung ương...

Tiên Yên cũng là địa phương có nhiều điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Đồng thời, có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu vượt so với bộ tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của Trung ương và của tỉnh ở mức cao như các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, về thu nhập bình quân đầu người, giảm hộ nghèo…

Ngày 6/2/2024, huyện Tiên Yên vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra, với 6/10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 4/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy ghi nhận những kết quả huyện Tiên Yên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về xây dựng Chương trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, với phương châm "Xây dựng NTM là một hành trình chỉ có điểm xuất phát, không có điểm kết thúc”, “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.