Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Kiên Giang: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ BĐBP tỉnh năm 2023

Lê Vũ - Tiến Vinh - 16:25, 07/11/2023

Ngày 7/11, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ Biên phòng tỉnh, năm 2023.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu tại lễ Khai giảng lớp tập huấn
Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu tại lễ Khai giảng lớp tập huấn

Theo đó lớp bồi dưỡng gồm có 40 học viên tham dự là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc quân hàm Trung tá, Thiếu tá, cán bộ có hệ số chức vụ lãnh đạo 0,5 đến dưới 0,7 ở cơ quan, đơn vị trực tiếp theo dõi công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Lớp bồi dưỡng nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng giải quyết các tình huống có liên quan đến vấn đề dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh Kiên Giang. Góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề sẽ diễn ra trong 4 ngày với 40 học viên
Lớp bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề sẽ diễn ra trong 4 ngày với 40 học viên
Cụ thể qua 4 ngày tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được phổ biến 6 chuyên đề: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào DTTS vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.