Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kon Rẫy (Kon Tum): 100% học sinh có thẻ Bảo hiểm Y tế

Đặng Anh Tuấn - 08:05, 02/12/2023

Năm học 2023 - 2024, huyện Kon Rẫy có 12 trường học các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT tự đóng.

Năm học 2023 - 2024, huyện Kon Rẫy có 12 trường học các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT tự đóng.
Năm học 2023 - 2024, huyện Kon Rẫy có 12 trường học các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT tự đóng.

Theo đó, tổng số học sinh tại các trường này là 4.769 em, trong đó 3.614 em được ngân sách nhà nước đóng BHYT, còn 1.117 em thuộc diện tự đóng BHYT học sinh. Một số trường có số học sinh thuộc diện tham gia BHYT tự đóng cao như Trường tiểu học Lê Quý Đôn có 340 em, Trường PTTH Chu Văn An có 190 em, Trường tiểu học Tân lập 229 em…

Để đạt được kết quả này ngày từ đầu năm học, BHXH huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện triển khai các nội dung BHYT học sinh đến tất cả các trường học trên địa bàn, cụ thể: kết hợp với các cuộc hội nghị cha mẹ học sinh, BHXH huyện đã phối hợp với các trường tổ chức lồng ghép tuyên truyền các nội dung về BHYT học sinh đến đông đảo cha mẹ học sinh.

Các nội dung tuyên truyền về quyền lợi BHYT, trình tự, thủ tục, mức tiền tham gia BHYT được cơ quan BHXH huyện và giáo viên các trường giải thích rõ ràng đến đông đảo phụ huynh, học sinh; đề nghị Phòng Giáo dục đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT học sinh của nhà trường, làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện, như các nhiệm vụ chuyên môn chính; không xem xét các danh hiệu thi đua đối với những trường không đạt tỷ lệ tham gia BHYT 100%; đề xuất các cấp, ngành khen thưởng đối với những trường đạt 100% học sinh tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH huyện đã tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện và UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo đến các đơn vị ngành giáo dục huyện và Đảng ủy, UBND các xã để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trường đóng chân trên địa bàn thực hiện tốt BHYT học sinh. Phối hợp tốt với các đơn vị thực hiện vận động, quyên góp nguồn kinh phí để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, tính đến ngày 30/12/2023, huyện Kon Rẫy đã đạt tỷ lệ 100% học sinh có thẻ BHYT, phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe học sinh.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, BHXH huyện tiếp tục rà soát số học sinh đến hạn đóng BHYT, chuyển danh sách đến các trường, các tổ chức dịch vụ thu (đối với trường hợp thực hiện theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP) để vận động, đảm bảo duy trì thường xuyên tỷ lệ 100% có thẻ BHYT cho năm 2023, năm 2024 và các năm tiếp theo.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các xã trong tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT