Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lâm Đồng: Tổ chức hiệu quả tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH trong vùng đồng bào DTTS

Thiên Đức - 16:03, 02/08/2022

Tỉnh Lâm Đồng có gần 1,6 triệu dân sinh sống, trong đó có 47 dân tộc anh em sống đan xen tại 12 huyện, thành phố. Đồng bào DTTS có 70.655 hộ với 333.561 khẩu, chiếm 25,72% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, Lâm Đồng nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Cán bộ BHXH tỉnh Lâm Đồng vận động từng hộ dân tham gia BHXH
Cán bộ BHXH tỉnh Lâm Đồng vận động từng hộ dân tham gia BHXH

Tuyên truyền đi trước

Để làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, Lâm Đồng luôn xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Theo đó, ngay trong tháng 7/2022, hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (1/7), BHXH Lâm Đồng, tổ chức Lễ ra quân vận động phát triển thêm người tham gia nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Cụ thể, toàn bộ viên chức, nhân viên, người lao động của hai cơ quan BHXH và Bưu điện từ tuyến tỉnh đến huyện, đều tham gia bắt đầu công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng ngay sau khi làm lễ ra quân ngày 10/7, kéo dài tới hết ngày 22/7. Mục đích nhằm truyền thông, tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề cho việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT các năm tới.

Lực lượng chức năng cũng tập trung tuyên truyền, vận động vào người nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức để phát triển mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nhất là những người dân sinh sống ở các xã khu vực II, III được chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Lực lượng viên chức, nhân viên, người lao động cơ quan BHXH cùng với Bưu điện ghép cặp đôi hoặc thành lập các tổ, nhóm phối hợp với các cộng tác viên thu của Bưu điện tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình, khu vực đông dân cư, chợ, cửa hàng kinh doanh dịch vụ, trên các tuyến đường chính. Thành lập các đội tuyên truyền lưu động gồm xe loa ôtô gắn băng rôn lớn và xe máy gắn cờ phướn với thông điệp hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam.

Chiến dịch tuyên truyền cũng cấp phát tài liệu tuyên truyền bao gồm: Tờ rơi chuyển tải nội dung về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, mức đóng, mức hưởng; phát thông điệp vận động BHXH, BHYT trên xe loa. Lập danh sách người chưa tham gia hoặc quá hạn chưa tái tham gia theo từng địa bàn cụ thể để làm cơ sở cho việc đi tuyên truyền, vận động. 

Chỉ tiêu thực hiện trong ngày lễ ra quân mỗi cặp đôi vận động tối thiểu 1 người tham gia BHXH tự nguyện, 2 người tham gia BHYT trở lên; đảm bảo người tham gia bền vững ít nhất đến hết năm 2022. Toàn tỉnh sẽ vận động thêm 1.050 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong đợt ra quân tháng 7 này.

Trước đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn và Bưu điện tỉnh tổ chức 2 đợt ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (đợt 1 từ ngày 23/4 đến 29/4; đợt 2 từ ngày 8/5 đến 25/5). Qua đó, phát triển thêm 1.258 người tham gia BHXH tự nguyện và 4.459 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Tư vấn cho người dân về dịch vụ BHXH
Tư vấn cho người dân về dịch vụ BHXH

Vận động từng hộ dân

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, thời gian qua, ngành BHXH còn chủ động tiếp cận từng hộ dân, nhất là các hộ DTTS để người dân hiểu tham gia BHXH. Theo đó, từ đầu năm đến nay, BHXH toàn tỉnh đã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn đến tận cơ sở tổ chức 408 hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 14.710 người tham dự, phát triển được 432 người tham gia BHXH tự nguyện và 6.196 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình.

Tại các buổi gặp mặt trực tiếp, BHXH còn trao 30 phần quà, với tổng giá trị là 30 triệu đồng cho 30 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Vietcombank Lâm Đồng tổ chức trao tặng 170 sổ BHXH tự nguyện, 420 thẻ BHYT hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 5 huyện trong tỉnh. Với các hoạt động truyền thông vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kinh phí sử dụng cho công tác tuyền thông đã chi 1,3 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh tiếp tục tập trung công tác phát triển đối tượng tham gia, phấn đấu đến hết năm 2022 có 1.248.000 người trở lên tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (đạt 100,23% kế hoạch năm). Thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến hết năm được 2.810 tỷ đồng trở lên, đạt 100,5% trở lên kế hoạch được giao thu năm 2022; tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn dưới 2,08% so với kế hoạch thu được giao năm 2022. Chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chi quản lý bộ máy theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn, quy định của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đảm bảo đa dạng, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng; phối hợp với Bưu điện Lâm Đồng, Viettel Lâm Đồng, Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; tổ chức thực hiện hiệu quả các đợt ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT.