Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Lạng Sơn: Huyện Văn Lãng bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo DTTS

Thiên An - Mỹ Dung - 19:45, 12/12/2022

Ngày 12/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Hội Nông dân huyện Văn Lãng đã tiến hành bàn giao, đưa vào sử dụng Nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo tại thôn Khuổi Trang, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Hội Nông dân huyện Văn Lãng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Lý Văn Hiếu
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Hội Nông dân huyện Văn Lãng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Lý Văn Hiếu

Ba hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở gồm các hộ: Ông Lý Văn Trường, ông Lý Văn Hiếu và ông Nông Văn Hương. Các hộ trên đều là dân tộc Nùng, đều thuộc diện hộ nghèo, nhà ở đã cũ và xuống cấp nghiêm trọng. Thời gian gần đây, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Văn Lãng đã vận động người dân ủng hộ và hỗ trợ xây nhà cho mỗi hộ.

Hiện sau hơn 2 tháng thi công, 3 căn nhà cấp 4 với tổng trị giá khoảng 420 triệu đồng đã hoàn thành. Cụ thể, căn nhà cấp 4 của hộ ông Trường có diện tích 65 m2, tổng trị giá xây dựng hơn 130 triệu đồng; căn nhà cấp 4 của hộ ông Hiếu có diện tích hơn 80 m2, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng; căn nhà cấp 4 của hộ ông Hương có diện tích hơn 80 m2, trị giá trên 130 triệu đồng. Trong đó, mỗi căn nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện kêu gọi các đơn vị hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại từ nguồn xã hội hóa, bà con trong thôn hỗ trợ ngày công.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo xây dựng lại nhà ở. Qua đó, góp phần vào việc xóa nhà dột nát, ổn định đời sống giúp người dân có điều kiện sống tốt hơn.