Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lào Cai: Hơn 600 hộ dân sẽ được bố trí, sắp xếp ổn định trong năm 2024

Trọng Bảo - 20:21, 09/04/2024

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND điều chỉnh bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ có hơn 600 hộ dân được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Sẽ có hơn 600 hộ dân được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo đó, trong năm 2024, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ bố trí, sắp xếp ổn định cho 613 hộ dân với kinh phí hơn 103 tỷ đồng. Trong đó, sắp xếp dân cư thiên tai và nguy cơ thiên tai 520 hộ và sắp xếp dân cư biên giới 93 hộ. Sắp xếp tập trung 341 hộ; sắp xếp dân cư xen ghép 138 hộ; ổn định tại chỗ 134 hộ. Phạm vi và đối tượng của Chương trình không bao gồm các đối tượng dân cư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư bảo đảm đúng đối tượng theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Bố trí ổn định dân cư tập trung, có trọng điểm, bảo đảm kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất để người dân đến nơi ở mới có điều kiện sống ổn định lâu dài; hướng tới hình thành các điểm dân cư đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân; phù hợp với phong tục, tập quán văn hóa của từng dân tộc.

Mức hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sắp xếp di chuyển xen ghép 80 triệu đồng/hộ đối với nhóm I và 60 triệu đồng/hộ đối với nhóm II; hỗ trợ sắp xếp di chuyển tập trung 15 triệu đồng/hộ; hỗ trợ ổn định tại chỗ 30 triệu đồng/hộ; hỗ trợ chi phí quản lý chỉ đạo 500.000 đồng/hộ từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

Tin cùng chuyên mục
Thầm lặng - những “nhà báo” không chuyên!

Thầm lặng - những “nhà báo” không chuyên!

Bên cạnh những nhà báo được đào tạo bài bản ở các cơ quan báo chí, ở tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều "nhà báo" không chuyên. Họ chính là những công tác viên vẫn âm thầm cung cấp thông tin và làm giàu kho tàng về hình ảnh người dân vùng DTTS và miền núi qua những bài viết, những phóng sự. Đặc biệt là những sự kiện, vấn đề diễn ra bất ngờ mà các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí không kịp đến địa bàn tác nghiệp. Bằng tất cả tâm huyết, họ cũng mong muốn truyền tải thông điệp, phản ánh kịp thời ý kiến nguyện vọng chính đáng của người dân đến với cộng đồng, các cấp chính quyền, hay tôn vinh những điển hình tiên tiến để nhân rộng, lan tỏa cái hay, cái đẹp trong cuộc sống...