Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức - Thời sự

Năm 2024, tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm 5% hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS

Trọng Bảo - 20:10, 05/04/2024

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch số 159/KH-UBND về thực hiện hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) năm 2024.

Tỉnh Lào Cai có 20 chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG 1719 đạt kế hoạch đề ra trong năm 2023
Tỉnh Lào Cai có 20 chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG 1719 đạt kế hoạch đề ra trong năm 2023

Theo kết quả đánh giá, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 20/29 chỉ tiêu, mục tiêu thuộc Chương trình MTQG 1719 đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần/3 thời kỳ đạt 63,6% (tăng 4,9 điểm so với kế hoạch); có 1.674 cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, công tác dân tộc (đạt 126,8% kế hoạch giao).

Tính đến hết năm 2023 có 06/29 chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện Chương trình đạt và vượt kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đề ra bao gồm: Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; Tỷ lệ học sinh đến trường (Mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng được hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng.

Năm 2024, tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS theo chuẩn nghèo đa chiều khoảng 5%; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; 81,7% phòng học được xây dựng kiên cố; 97,7% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 96,8% hộ dân người DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ đồng bào DTTS được xem truyền hình đạt 98,2%, được nghe đài phát thành đạt 99,6%. 

Thực hiện ổn định, sắp xếp dân cư nơi cần thiết cho 473 hộ; tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt 55,1%; 98% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, 68% thôn, bản có đội văn hóa, văn nghệ (hoặc câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, chất lượng.Tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,2%; tỷ lệ phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự giúp đỡ của cán bộ y tế đạt 91%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao/tuổi) còn dưới 26%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) còn dưới 15%...

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lào Cai xác định, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của Chương trình MTQG 1719  tới các tầng lớp Nhân dân; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của đồng bào DTTS, nhất là người DTTS nghèo…