Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Lễ khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Mỹ Dung - 16:19, 29/11/2023

Ngày 29/11, Tp. Móng Cái (Việt Nam) và Tp. Đông Hưng (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Lễ khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân II).

Các đại biểu cắt băng khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
Các đại biểu cắt băng khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Căn cứ nội dung trao đổi thống nhất giữa UBND TP. Móng Cái với Chính quyền nhân dân TP. Đông Hưng (Trung Quốc) tại buổi hội đàm ngày 19/11, hai bên đã phối hợp tổ chức Lễ khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân II). Chính thức công bố khởi động công năng xuất nhập cảnh hành khách, triển khai làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch, khách bằng hộ chiếu qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân II) thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Đây là sự kiện quan trọng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch của hai nước, hai địa phương, giảm tải lượng khách thông quan qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân I), tạo môi trường thông thoáng khu vực xuất nhập cảnh, thu hút khách du lịch trong nước và Quốc tế; là hoạt động thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc), hoạt động thiết thực nhân dịp thành phố Móng Cái tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023.

Ngay sau khi cắt băng tuyên bố khởi động thông quan, xe trung chuyển (xe điện) hai phía Việt Nam, Trung Quốc đã chở khách du lịch xuất cảnh đi qua vạch phân quản cầu Bắc Luân II sang cửa khẩu nước đối diện.