Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Mở rộng triển khai hệ thống Hội Báo Xuân trực tuyến

Hồng Phúc - 16:57, 18/01/2023

Năm 2023, hệ thống Hội Báo Xuân trực tuyến đã được áp dụng và triển khai tại gần 15 tỉnh trong cả nước, với hơn 100 đầu báo, tạp chí Xuân được tổng hợp từ các nguồn khác nhau, được đăng toàn văn, trình bày minh họa bìa báo như hình thức trưng bày, triển lãm trực tiếp.

Triển lãm Báo Xuân tại Thư viện tỉnh Nam Định
Triển lãm Báo Xuân tại Thư viện tỉnh Nam Định

Hội Báo Xuân là một trong những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân mới của các tỉnh, thành phố trong cả nước; là ngày hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của giới báo chí của địa phương đó với cả nước; là dịp để các nhà quản lý, phóng viên các cơ quan báo chí lắng nghe ý kiến của công chúng. Từ đó, khắc phục những hạn chế để tiếp tục phấn đấu sáng tạo những tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao.

Hội Báo Xuân các tỉnh sẽ trưng bày các ấn phẩm của báo, tạp chí ở Trung ương, báo Đảng các địa phương và báo, tạp chí của địa phương mình theo chủ đề nhất định.

Triển lãm trực tuyến đang là xu hướng của thế giới, bởi khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số ngành Thư viện, để triển lãm Báo Xuân có thể phổ biến ở phạm vi lớn hơn, một nền tảng Triển lãm Báo Xuân dùng chung đã được xây dựng để chia sẻ đến một số thư viện tỉnh.

Năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc xây dựng Website triển lãm Báo Xuân trực tuyến được thực hiện ở 2 tỉnh Bình Định và Đắk Lắk. Năm 2023, hệ thống này đã được áp dụng và triển khai tại gần 15 tỉnh trong cả nước, với hơn 100 đầu báo, tạp chí Xuân được tổng hợp từ các nguồn khác nhau, được đăng toàn văn, với cách trình bày minh họa bìa báo như hình thức trưng bày, triển lãm trực tiếp.

Mỗi thư viện khi tham dự đều được cung cấp một Website riêng, với tài khoản để đăng tải báo, tạp chí và bản tin Xuân của địa phương mình, cùng với những đầu báo, tạp chí được chia sẻ lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận nắm bắt thông tin ở địa phương.

Nhờ ứng dụng công nghệ, triển lãm Báo Xuân trực tuyến mang lại giúp cho mọi người có thể tiếp cận và đọc các loại hình báo - tạp chí Xuân mọi lúc, mọi nơi bằng máy tính hoặc điện thoại di động. Đây là không gian hội tụ các ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san số Xuân của các bộ, ban, ngành Trung ương; các ấn phẩm báo chí của các tỉnh, thành phố trong cả nước và của tỉnh để phục vụ các tầng lớp Nhân dân du Xuân, tham quan, đọc báo; giúp người dân dễ dàng nắm bắt thông tin về một cách toàn diện toàn cảnh bức tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của địa phương và cả nước.

Việc triển khai Website triển lãm trực tuyến cho từng tỉnh được thiết lập và triển khai một cách nhanh chóng trong thời gian 30 phút cho giao diện khung tổng thể, sau đó các thư viện chỉ cần cập nhật thêm báo và bản tin của địa phương mình. Vì vậy số lượng thư viện tỉnh đăng ký tham gia ngày càng tăng trong thời gian ngắn.

Hoạt động Triển lãm Báo Xuân trực tuyến cũng gắn kết đến hàng trăm thư viện cấp huyện và thư viện trường học trên địa bàn có sử dụng hệ thống quản trị thư viện dùng chung VietBiblio ở những tỉnh có tham gia triển lãm.

Khác với hoạt động triển lãm trực tiếp, hoạt động triển lãm trực tuyến không phụ thuộc vào điều kiện đặc điểm của mỗi thư viện thực hiện Triển lãm Báo Xuân trước Tết, trong Tết và sau Tết. Với những lợi thế mà công nghệ mang lại, trong tương lai hoạt động Triển lãm Báo Xuân trực tuyến sẽ trở thành hoạt động thường xuyên ở các thư viện.

Hoạt động Triển lãm Báo Xuân trực tuyến của các thư viện sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng Âm lịch.