Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nâng cao kiến thức về tham gia xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo

Quỳnh Trâm - 20:21, 03/08/2023

Ngày 3/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và tham gia xử lý điểm nóng về dân tộc, tôn giáo năm 2023.

Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh truyền đạt các chuyên đề về dân tộc và công tác dân tộc
Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh truyền đạt các chuyên đề về dân tộc và công tác dân tộc

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và tham gia xử lý những điểm nóng về dân tộc, tôn giáo cho gần 300 cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Hạnh - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã truyền đạt đến đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; khái quát đặc điểm các dân tộc Việt Nam; một số kết quả thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và quy trình giải quyết điểm nóng về vấn đề dân tộc.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

Tiếp đó, Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ Lê Trung Kiên truyền đạt chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tín ngưỡng, tôn giáo; những kết quả nổi bật trong thời gian qua; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và quy trình giải quyết điểm nóng về tôn giáo.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, nắm bắt, bổ sung kỹ năng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo đến với Nhân dân.

Đồng thời, nhằm kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc vi phạm pháp luật, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.