Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Ngành nông nghiệp Lào Cai với quyết tâm “đi sau, về trước”

Trọng Bảo - 15:53, 09/10/2023

Hiện thực hóa quyết tâm “đi sau, về trước”, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bằng cách chế biến sâu các sản phẩm, trong đó, chú trọng đến việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa để xuất khẩu. Qua đó, tận dụng được thế mạnh của mỗi địa phương, nâng cao giá trị, cải thiện thu nhập cho nông dân, cũng như doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được khẳng định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, cấp học này vẫn còn nhiều “khoảng trống” với khoảng 40,9% trẻ từ 3 - 4 tuổi, chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đi học. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" để thông qua vào tháng 10/2024. Đây là vấn đề mà ngành Giáo dục địa phương, các giáo viên mầm non và người dân đang rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi.