Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk

Lê Hường - Ngọc Lân - 21:04, 20/04/2023

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), trong 2 ngày 20 và 21/4, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới tham gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tổ chức hoạt động đọc sách và giới thiệu sách cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tổ chức hoạt động đọc sách và giới thiệu sách cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Tại các xã biên giới, gồm Ia Rvê, Ea Bung, Ia Lốp (huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), các Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh cơ sở về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam; giới thiệu tủ sách pháp luật và các đầu sách pháp luật mới tại Đội công tác Biên phòng và tại trụ sở UBND các xã biên giới, qua đó thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn biên giới tham gia.

Đồng thời, tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đọc sách, bình sách; phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa như Pano khẩu hiệu, tổ chức các kệ sách tiện dụng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động giới thiệu sách, kể chuyện

Hiện nay, trên địa bàn khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã cấp 26 tủ sách pháp luật với hơn 20.000 cuốn sách. Đây chính là một trong những kênh thông tin hữu hiệu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân biên giới.