Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Nhiều hoạt động thực hiện bình đẳng giới được triển khai tại huyện vùng cao Si Ma Cai

Trọng Bảo - 21:47, 06/11/2023

Thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), huyện vùng cao Si ma cai, tỉnh Lào Cai đã thành lập 04 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”.

Thành viên Mô hình "Địa chỉ tin cậy" thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư chị em phụ nữ
Thành viên Mô hình "Địa chỉ tin cậy" thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư chị em phụ nữ

4 mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” với 60 thành viên tham gia ở 4 xã: Quan Hồ Thẩn, Sán Chải, Thào Chư Phìn và Lùng Thẩn. Mô hình được đặt tại UBND các xã, do UBND xã quản lý, các thành viên là những cá nhân có uy tín cao trong cộng đồng như: Bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, công an viên, Người có uy tín…

Mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua hoạt động của mô hình sẽ góp phần hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực, tránh được rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; giúp nạn nhân của bạo lực có nơi tạm lánh trong trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ họ nhanh chóng phục hồi về sức khỏe, về tâm lý và hòa nhập cuộc sống.

Bên cạnh đó, các Ban quản lý "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của người dân trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn, bản, xã thực sự bình yên, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Qua đó, từng bước phát huy được tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân vùng DTTS và miền núi.