Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phát động cuộc thi vẽ tranh '"Em yêu biển đảo Việt Nam"

Anh Trúc - 14:45, 30/05/2023

Ngày 30/5, tại Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) Cục chính trị Quân khu 4 và Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển đảo Việt Nam".

Những tác phẩm các thí sinh thể hiện sẽ được triển lãm tranh tại Quảng trường Bảo Ninh (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiếu niên nhi đồng về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Những tác phẩm các thí sinh thể hiện sẽ được triển lãm tranh tại Quảng trường Bảo Ninh (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiếu niên nhi đồng về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển đảo Việt Nam" năm 2023 một trong những hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về công tác biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đây là một trong những chuỗi hoạt động trong chương trình "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương" thu hút nhiều thí sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Tp. Đồng Hới và các bạn nhỏ đang tham gia sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Bình tham gia.

Những tác phẩm các thí sinh thể hiện sẽ được triển lãm tranh tại Quảng trường Bảo Ninh (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiếu niên nhi đồng về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Cuộc thi vừa là sân chơi bổ ích dành cho các em trên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố, vừa là cơ hội để các em hiểu sâu hơn về biển đảo Việt Nam, thông qua đó phát hiện những năng khiếu về mỹ thuật trong toàn tỉnh, để bồi dưỡng phát triển những tài năng trẻ để tạo ra nhiều tác phẩm hội họa có chất lượng, tôn vinh những giá trị cao đẹp của địa phương.