Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới là nhiệm vụ thiêng liêng đặc biệt quan trọng

N.Tâm - 10:19, 09/03/2023

Ngày 8/3, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với 10 huyện ủy, thành ủy biên giới, biển đảo năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.

ông Mai Văn Huỳnh - Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghi
ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết, Đảng ủy BĐBP tỉnh và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo đã chủ động phối hợp thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong năm 2022, Đảng ủy BĐBP tỉnh và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo đã duy trì nền nếp chế độ thông báo, trao đổi về nhiệm vụ, chủ trương, đối sách về công tác biên phòng và diễn biến tình hình thực tế trên khu vực biên giới, biển đảo có liên quan để thống nhất chủ trương, biện pháp kết hợp giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, biển đảo với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Các Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng đã góp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia
Các Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng đã góp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Phối hợp duy trì thực hiện nghiêm Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang, Kế hoạch số 227/KH-BCĐ ngày 19/1/2023 của Bộ Tư lệnh BĐBP về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Kiên Giang khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài...

Phối hợp với Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phát động phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc được quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia, đã có 13 tập thể, 203 hộ gia đình, 353 cá nhân tự nguyện đăng ký tự quản 49.677 km đường biên giới và 23 cột mốc chính, 80 mốc phụ; tham mưu, phối hợp với các huyện, thành phố biên giới, biển đảo thành lập 179 tổ tự quản, 100 tổ tàu thuyền, 18 bến bãi với hơn 10.488 thành viên trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu gợi mở nội dung thảo luận tại Hội nghị
Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu gợi mở nội dung thảo luận tại Hội nghị

Công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện, cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nói chung, khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh nói riêng. Đặc biệt, trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị giữ ổn định chính trị, kinh tế phát triển, quốc phòng và an ninh giữ vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, phối hợp với BĐBP xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình “Dân vận khéo”, tiêu biểu như: Chương trình “Nâng bước các em đến trường”, BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 93 em có hoàn cảnh khó khăn 500.000 đồng/tháng/em (tổng 558 triệu đồng); Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” đỡ đầu 4 cháu: 2 triệu đồng/năm/em (tổng 96 triệu đồng). Phối hợp với địa phương, nhà trường tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới 179,8 triệu đồng; hỗ trợ, đỡ đầu 147 học sinh (1,1 triệu đồng/học sinh/tháng) trong Dự án cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chính quyền địa phương tại các xã biên giới luôn đồng hành cùng Đồn Biên phòng trong các hoạt động giáo dục, an sinh
Chính quyền địa phương tại các xã biên giới luôn đồng hành cùng Đồn Biên phòng trong các hoạt động giáo dục, an sinh

Sau khi nghe hơn 10 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang ghi nhận những nỗ lực, sự quyết tâm của Đảng ủy BĐBP tỉnh, các huyện ủy, thành ủy khu vực biên giới, biển đảo đã duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng nền biên phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh về mọi mặt.

BĐBP tỉnh Kiên Giang thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị triển khai nhiều hoạt động trên địa bàn
BĐBP tỉnh Kiên Giang thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị triển khai nhiều hoạt động trên địa bàn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh lưu ý: Kiên Giang là một trong những địa bàn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, vì vậy nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, tài nguyên và lợi ích quốc gia biên giới, biển đảo là nhiệm vụ thiêng liêng đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Vì thế, các Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới, biển đảo quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Trong dòng chảy đó, vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, dung hòa với những tinh hoa trong văn hóa Hà thành xưa – nay để cùng xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa và thanh lịch.